Naše výrobky vyhovujú aj najprísnejším európskym normám a spoločnosť pracuje s certifikovaným systémom riadenia kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009. Naša firma pravidelne aktualizuje systém noriem, aby kvalita výrobkov zodpovedala požiadavkám európskeho trhu.

O spoločnosti

Spoločnosť KOVOFLEX s.r.o. sídlom vo Veľkom Blahove vznikla v roku 1995. V tom čase firma zamestnávala 20 pracovníkov. Momentálny počet zamestnancov firmy je 135.

Viac ako 15-ročná úspešná existencia firmy KOVOFLEX s.r.o. svedčí o kvalite našich výrobkov a precíznej práci celého kolektívu. Predmetom podnikania je kovovýroba – výroba súčiastok k prívesným vozíkom. S predajom ťažných zariadení sa zaoberá dcérska spoločnosť KOVOFLEX Trade, s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede.

Naše výrobky spĺňajú kritériá najprísnejších európskych noriem. Spoločnosť pracuje s certifikovaným systémom riadenia kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009. Naša firma pravidelne aktualizuje systém noriem, aby kvalita výrobkov zodpovedala požiadavkám európskeho trhu. Vynikajúca kvalita výrobkov a profesionalita práce umožnila vstup našich výrobkov na trh do viacerých európskych krajín.

Podniková politika

  • presná identifikácia procesov
  • zvýšenie bezpečnosti
  • úspora nákladov
  • pripravenosť na obchodné a technické podmienky v EU
  • zníženie priebežných dôb realizácie procesov
  • úspora nákladov a lepšie nasadenie strojov
  • zvýšenie produktivity práce
  • zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie hlavne vo výberových konaniach, kde je certifikácia jednou zo základných podmienok účasti
  • značná minimalizácia režijných nákladov
  • GDPR

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obráťte na nás s dôverou, naši odborníci Vám radi pomôžu na uvedených kontaktoch.

+421 (0) 903/ 802 900, +421 (0) 903/ 492 900 +421 (0) 31/ 552 90 22